PÀGINES WEB

ESTUDI GENÍS > Portfolio > PÀGINES WEB
PÀGINES WEB

CONCIENCIA DE ESPECIE • Llibre d’autor

Creació i desenvolupament del contingut de la pàgina web per la promoció del llibre. Aplicació SEO. Literatura d’autor. www.concienciadeespecie.com

Client: CONCIENCIA DE ESPECIE
Technology: Literatura lilbre d'autor
PÀGINES WEB

GRÀFIQUES XAROL • Arts gràfiques

Creació i desenvolupament del contingut de la pàgina web corporativa, fotografia de les instal.lacions. Aplicació SEO. Serveis d’impremta. www.artsgrafiquesxarol.com

Client: GRÀFIQUES XAROL
Technology: Serveis Arts Gràfiques imprempta
PÀGINES WEB

GEMMA MARTÍNEZ • Estètica

Creació i desenvolupament del contingut de la pàgina web corporativa. Aplicació SEO. Serveis estètics. www.gemmamartinez.com

Client: GEMMA MARTÍNEZ
Technology: Serveis d'estética
PÀGINES WEB

IRMA OLTRA • Fotografia

Creació i desenvolupament del contingut de la pàgina web. Aplicació SEO. Serveis en Fotografia. www.irmaoltrafotografia.com

Client: IRMA OLTRA
Technology: Fotografia