ESCÀNERS CILÍNDRICS # VETERANS AL NOSTRE PRESENT

ESTUDI GENÍS > Gràfiques > ESCÀNERS CILÍNDRICS # VETERANS AL NOSTRE PRESENT

L’escàner de tambor o popularment conegut com a “cilíndric” ha estat tradicionalment el dispositiu de reproducció electrònica d’imatges i posteriorment de digitalització per exelència. Avui en dia, continua sent el sistema de més qualitat i resolució, sobretot per a la realització d’ampliacions sense disminució de les característiques del treball final.

D’un temps ençà, les arts gràfiques han sofert una considerable disminució en la qualitat de les imatges impreses dins del món gràfic; il·lustracions, fotografies, diapositives, reimpressions de llibres, etc. degut, en certa manera, a la desaparició dels mètodes tradicionals (escàners de tambor/cilíndric) versus els sistemes digitals (escàners plans, càmeres digitals “no rèflex”, mòbils…). Aquests últims poden ser productius i econòmics però, en la majoria dels casos, són sistemes escassos en resolució per suportar una impressió de qualitat amb màquines de tipus “òfset” o similar. La manca de DEFINICIÓ en els treballs provoca resultats no esperats, les pantalles actuals “no” reflecteixen la realitat de les imatges desafiant en molts casos els ulls de l’usuari.

La utilització d’ESCÀNERS CILÍNDRICS o de tambor com a eina precisa per captar tot l’espectre de color que ofereix un ORIGINAL ens assegura un acabat digne de “l’art gràfic”. L’escàner pla o de sobretaula és un germà “menor” i certament, es poden arribar a obtenir uns bons resultats després d’un treball de retoc considerable. L’escàner cilíndric obté en “brut” uns resultats que superen àmpliament aquests. No hem d’oblidar que, durant la seva llarga vida, “tots” els originals dels tallers gràfics s’escanejaven amb escàners cilíndrics, amb la conseqüent fidelitat d’ alta qualitat i definició. Emprat per professionals del color, aquests atorguen a la creació un excel·lent acabat, sobretot en llibres il·lustrats, còmics, contes infantils i juvenils. Així mateix, doten de caràcter final al treball una vegada imprès. Fins i tot una producció impresa en sistema digital millora ostensiblement el seu acabat final.

Sobre aquest lloc

Blog amb l’actualitat, vista per Estudi Genís, un lloc per contrastar el present dins del món gràfic.

categories

popular post